Rreth nesh

HISTORIA E NJË KOMPANIE   SHQIPTARE


AXL

Përvoja jonë e punës në treg ka vendosur një markë unike, e cila përcjell besueshmërinë, disponueshmërinë dhe fleksibilitetin. Ajo që na dallon në tregun tonë të brëndshëm dhe të huaj është zgjedhja jonë e materialeve cilësore, përpunimin e tyre, orientimin drejtë modeleve të reja, produkte të dizenjuara me kujdes ,të detajuar dhë në shërbim të klientvëve.

Mbështetja jonë e klientit bazohet në parimin për të qënë gjithmonë atje për klientët tanë ,në dispozicion të tyre.

Forca jonë qëndron në aftesinë tonë për të operuar me makineri të teknologjisë së lartë duke kombinuar modelet tradicionale me ato moderne. Njohuritë dhe teknikat moderne janë themeli mbi të cilin në kemi ndërtuar reputacionin, besueshmërinë dhe suksesin .