EVA

Shfaqur 1 deri 7 nga 7 (1 Faqe)

Eva

Krevat dopio me kontenjer..

rating

259€

Ex Tax: 259€

Karakteristika: Krevati martesor "EVA" me dimensionet në cm 160X190 vetëm për 259 €uro. Ose dimensionet në cm 180 x 200 vetëm për 320 €uro.Të përfshira në çmim jane: krevati cm. 160 X 190 ose cm.180 x 200 i gjithi me TAPICERI, zgara në cm.160 x 190 ose në cm 180 x 200, magazinimi përfshin nje zgarë ortopedike me anësore dhe bazat dyfish të përforcuara, nën të cilën ekziston një "dollap" i madh dhe i sigurt poshtë krevatit tuaj. Mjafton të ngresh zgarën dhe forca e pistonit e bën shumë të lehtë ngritjen dhe uljen, montimi "GRATIS" në të gjithë Shqipërinë. Në çmim nuk përfshihen: dysheku aloevera 160x190 (+150 €uro) ose 180x200 (+170€uro) dhe transpoti ne rrethe. Mundesi blerjesh me keste në 7 minuta...
Më shumë

Ngjyrat: Rio 4..

Dimensionet:

Klikoni për të zbuluar të gjitha ngjyrat

Krevate

Eva

Krevat dopio me kontenjer..

rating

259€

Ex Tax: 259€

Karakteristika: Marriage bed "EVA" with dimensions in cm 160X190 only for 259 €uro. Or dimensions in cm 180 x 200 only for 320 €uro.Included in the price are: cm bed. 160 X 190 or cm.180 x 200 all with UPHOLSTERY, grill in cm.160 x 190 or in cm 180 x 200, storage includes an orthopedic carrier with side and double reinforced bases, under which there is a "closet" of big and safe under your bed. It is enough to raise the carrier and the force of the piston makes it very easy to raise and lower, the "FREE" assembly throughout Albania. The price does not include: aloe vera mattress 160x190 (+150 € uro) or 180x200 (+ 170 € uro) and transport in the districts. Opportunity to buy in installments in 7 minutes..
Më shumë

Ngjyrat: Rio 5..

Dimensionet: 160x190 cm

Klikoni për të zbuluar të gjitha ngjyrat

Krevate

Eva

Krevat dopio me kontenjer..

rating

259€

Ex Tax: 259€

Karakteristika: Krevati martesor "EVA" me dimensionet në cm 160X190 vetëm për 259 €uro. Ose dimensionet në cm 180 x 200 vetëm për 320 €uro.Të përfshira në çmim jane: krevati cm. 160 X 190 ose cm.180 x 200 i gjithi me TAPICERI, zgara në cm.160 x 190 ose në cm 180 x 200, magazinimi përfshin nje zgarë ortopedike me anësore dhe bazat dyfish të përforcuara, nën të cilën ekziston një "dollap" i madh dhe i sigurt poshtë krevatit tuaj. Mjafton të ngresh zgarën dhe forca e pistonit e bën shumë të lehtë ngritjen dhe uljen, montimi "GRATIS" në të gjithë Shqipërinë. Në çmim nuk përfshihen: dysheku aloevera 160x190 (+150 €uro) ose 180x200 (+170€uro) dhe transpoti ne rrethe. Mundesi blerjesh me keste në 7 minuta...
Më shumë

Ngjyrat: Rio 11..

Dimensionet: 160x190 cm

Klikoni për të zbuluar të gjitha ngjyrat

Krevate

Eva

Krevat dopio me kontenjer..

rating

259€

Ex Tax: 259€

Karakteristika: Krevati martesor "EVA" me dimensionet në cm 160X190 vetëm për 259 €uro. Ose dimensionet në cm 180 x 200 vetëm për 320 €uro.Të përfshira në çmim jane: krevati cm. 160 X 190 ose cm.180 x 200 i gjithi me TAPICERI, zgara në cm.160 x 190 ose në cm 180 x 200, magazinimi përfshin nje zgarë ortopedike me anësore dhe bazat dyfish të përforcuara, nën të cilën ekziston një "dollap" i madh dhe i sigurt poshtë krevatit tuaj. Mjafton të ngresh zgarën dhe forca e pistonit e bën shumë të lehtë ngritjen dhe uljen, montimi "GRATIS" në të gjithë Shqipërinë. Në çmim nuk përfshihen: dysheku aloevera 160x190 (+150 €uro) ose 180x200 (+170€uro) dhe transpoti ne rrethe. Mundesi blerjesh me keste në 7 minuta...
Më shumë

Ngjyrat: Rio 4..

Dimensionet: 160x190

Klikoni për të zbuluar të gjitha ngjyrat

Krevate

Eva

Krevat dopio me kontenjer..

rating

259€

Ex Tax: 259€

Karakteristika: Krevati martesor "EVA" me dimensionet në cm 160X190 vetëm për 259 €uro. Ose dimensionet në cm 180 x 200 vetëm për 320 €uro.Të përfshira në çmim jane: krevati cm. 160 X 190 ose cm.180 x 200 i gjithi me TAPICERI, zgara në cm.160 x 190 ose në cm 180 x 200, magazinimi përfshin nje zgarë ortopedike me anësore dhe bazat dyfish të përforcuara, nën të cilën ekziston një "dollap" i madh dhe i sigurt poshtë krevatit tuaj. Mjafton të ngresh zgarën dhe forca e pistonit e bën shumë të lehtë ngritjen dhe uljen, montimi "GRATIS" në të gjithë Shqipërinë. Në çmim nuk përfshihen: dysheku aloevera 160x190 (+150 €uro) ose 180x200 (+170€uro) dhe transpoti ne rrethe. Mundesi blerjesh me keste në 7 minuta...
Më shumë

Ngjyrat: Rio 11..

Dimensionet: 160x190 cm

Klikoni për të zbuluar të gjitha ngjyrat

Krevate

Eva

Krevat dopio me kontenjer..

rating

259€

Ex Tax: 259€

Karakteristika: Krevati martesor "EVA" me dimensionet në cm 160X190 vetëm për 259 €uro. Ose dimensionet në cm 180 x 200 vetëm për 320 €uro.Të përfshira në çmim jane: krevati cm. 160 X 190 ose cm.180 x 200 i gjithi me TAPICERI, zgara në cm.160 x 190 ose në cm 180 x 200, magazinimi përfshin nje zgarë ortopedike me anësore dhe bazat dyfish të përforcuara, nën të cilën ekziston një "dollap" i madh dhe i sigurt poshtë krevatit tuaj. Mjafton të ngresh zgarën dhe forca e pistonit e bën shumë të lehtë ngritjen dhe uljen, montimi "GRATIS" në të gjithë Shqipërinë. Në çmim nuk përfshihen: dysheku aloevera 160x190 (+150 €uro) ose 180x200 (+170€uro) dhe transpoti ne rrethe. Mundesi blerjesh me keste në 7 minuta...
Më shumë

Ngjyrat: RIO 5..

Dimensionet: 160x190 cm

Klikoni për të zbuluar të gjitha ngjyrat

Krevate

Eva

Krevat dopio me kontenjer..

rating

259€

Ex Tax: 259€

Karakteristika: Krevati martesor "EVA" me dimensionet në cm 160X190 vetëm për 259 €uro. Ose dimensionet në cm 180 x 200 vetëm për 320 €uro.Të përfshira në çmim jane: krevati cm. 160 X 190 ose cm.180 x 200 i gjithi me TAPICERI, zgara në cm.160 x 190 ose në cm 180 x 200, magazinimi përfshin nje zgarë ortopedike me anësore dhe bazat dyfish të përforcuara, nën të cilën ekziston një "dollap" i madh dhe i sigurt poshtë krevatit tuaj. Mjafton të ngresh zgarën dhe forca e pistonit e bën shumë të lehtë ngritjen dhe uljen, montimi "GRATIS" në të gjithë Shqipërinë. Në çmim nuk përfshihen: dysheku aloevera 160x190 (+150 €uro) ose 180x200 (+170€uro) dhe transpoti ne rrethe. Mundesi blerjesh me keste në 7 minuta...
Më shumë

Ngjyrat: MDV17..

Dimensionet: 160x190 cm

Klikoni për të zbuluar të gjitha ngjyrat

Krevate

Shfaqur 1 deri 7 nga 7 (1 Faqe)